Musiikkiterapia

 

Musiikin avulla voidaan luoda monenlaisia tunteita, niin surullisia kuin iloisiakin. Sitä käytetään elokuvissa, tv-sarjoissa, peleissä sekä monenlaisissa muissa yhteyksissä vahvistamaan jotakin tunnetta tai luomaan ristiriitaa. Ei siis mikään ihme, että musiikkia käytetään myös terapiatapana.

Musiikkiterapia on ollut Suomessa käytössä jo 60-luvulta ja Sibelius-Akatemiassa musiikkiterapeuttien koulutus alkoi 70-luvulla. Musiikkiterapian perinteisiä sovellusalueita ovat olleet kehitysvammaiset sekä psykiatria, mutta sittemmin sitä on alettu käyttää moniin muihinkin terapiaa vaativiin häiriöihin, esimerkiksi päihdeongelmiin.

Musiikkiterapiaan voi päästä julkisen terveydenhuollon kautta lähetteellä ja myös yksityislääkäri voi tietysti kirjoittaa lähetteen tähän terapiamuotoon. Jos haluaa, on musiikkiterapiaan mielivällä myös mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan musiikkiterapeuttiin ja laittaa prosessin aluille sitä kautta.

Musiikkiterapian perusajatus

Musiikkiterapialla voidaan saada tuloksia, oli hoidettavan sairaus sitten psyykkinen tai fyysinen. Toki jokaiselle luodaan oma, henkilökohtainen suunnitelma sekä asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet, joiden perusteella edistymistä pystytään tarkastelemaan. Tässä musiikkiterapia ei siis eroa muista hoitomuodoista. Sitä voidaankin käyttää myös täydentävänä hoitomuotona, eli muiden terapioiden tai hoitomuotojen ohessa sekä tukena. Musiikkiterapia voi myös olla hoidettavan pääasiallinen hoitomuoto.

Musiikin erilaisia elementtejä, kuten dynamiikkaa, melodiaa tai harmoniaa, käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä musiikkiterapiassa. Siinä osallistujalla ei tarvitse olla mitään erityisiä musiikillisia taitoja, kuten soitto- tai laulutaitoa. Musiikkiterapia on aina luova prosessi ja luovuutta kaikista kuitenkin löytyy.

Kenelle musiikkiterapiaa järjestetään?

Tätä terapiamuotoa on mahdollista toteuttaa niin ryhmä- kuin yksilömuotoisenakin, mutta myös tällöin tietysti seurataan jokaisen yksilöllisiä tavoitteita. Olivat musiikkiterapiaan osallistuvat sitten ryhmiä tai yksilöitä tuo se samanlaisia mahdollisuuksia rauhoittua, käsitellä asioita tai stimuloida, terapian tarkoituksen ja tavoitteiden mukaan.

Musiikkiterapiaan voivat osallistua niin pikkulapset, teinit, aikuiset kuin vanhuksetkin. Siinä ei ole ylä- tai alaikärajaa. Musiikkiterapiaa järjestetään paljon myös kehitysvammaisille.

Mitä musiikkiterapiassa tehdään?

Musiikkiterapia, ja se mitä terapiaistunnossa tapahtuu, riippuu ymmärrettävästi paljon hoidettavasta henkilöstä ja syystä, jonka vuoksi tämä on hakeutunut terapiaan. Musiikki antaa kuitenkin monenlaisia mahdollisuuksia, se toimii terapian välineenä varsin joustavasti. Se ei siis missään nimessä ole terapiaistunnon itsetarkoitus, musiikillisia lahjoja ei tähän terapiaan osallistuvalta vaadita.

Musiikin kuuntelu, musiikin mukaan liikkuminen, musiikkimaalaus, soittaminen, musiikin luominen improvisointi ja fysioakustinen hoito ovat kaikki musiikkiterapian muotoja.

Joku saattaa kyseenalaistaa musiikkiterapian hoitomuotona, mutta se todella voi paljastaa, mutta myös parantaa mielen syövereissä – kevyesti sanottuna – kaihertavia asioita. Musiikki aktivoi alitajuntaa, mutta tuo myös mahdollisuuksia käsitellä kipeitä asioita etäännyttävän vaikutuksensa ansiosta. Musiikkiterapia on siis erinomainen vaihtoehto osaksi terapiahoitoa tai pääterapiamuodoksi.