Musiikki lohduttaa surussa

Jokainen kokee jossain elämänsä vaiheessa surullisia asioita. Surut voivat olla suuria tai pieniä, eikä kukaan ulkopuolinen voi tietää tarkalleen surijan tunteiden voimakkuutta. Se, miten surusta pääsee yli ja selviää eteenpäin, on henkilökohtaista. Varmaa on, että suru tulee käsitellä, jotta sen voi jättää taakseen. Surun käsittelyssä auttavat ja lohduttavat monet asiat. Ystävien tai ammattilaisten kanssa surusta puhuminen on yksi parhaista tavoista selvitä surusta. Tutkimusten mukaan myös musiikilla on suuri rooli, sillä musiikki voi todistettavasti lohduttaa surussa.

Surullinen musiikki antaa itkun tulla

Moni saa lohtua suruunsa erityisesti surullisesta musiikista. Tilanne on tavallaan ristiriitainen, sillä helposti voisi ajatella, että lohtu löytyisi iloisesta musiikista. Surullisen musiikin voima on kuitenkin siinä, että se saattaa nostaa pintaan patoutuneet tunteet, joita on muuten vaikea ilmaista. Usein itku on hyväksi, sillä se laukaisee stressin ja tekee tilaa tunteiden käsittelylle. Lisäksi surullinen musiikki voi antaa surijalle tunteen siitä, että joku ymmärtää häntä, eikä hän ole maailmassa yksin. Silloin musiikki toimii hyvänä vertaistukena.

Surullisesta musiikista voi nauttia joko sen taiteellisten arvojen tai sen lohduttavuuden vuoksi. Kannattaa muistaa, että jokainen on oman yksilöllisen kokemuksensa paras asiantuntija. Vaikka ammattitaitoiset kriitikot olisivat arvostelleet jonkun musiikkikappaleen erinomaiseksi, se ei välttämättä herätä tunnekokemusta omassa mielessä, eikä sen pidäkään tehdä niin. Jokainen on itse omien tunteidensa paras asiantuntija, ja samalla tietää parhaiten, millainen musiikki lohduttaa parhaiten.

Monenlaista musiikkia

Surullinen musiikki voi olla hyvin monenlaista. Perinteisesti on totuttu ajattelemaan, että se on herkkää, rauhallista, melankolista ja harmonista. Musiikki voi kuitenkin olla myös surua ilmaistessaan vaihtelevaa sekä sisällöltään että tyyliltään. Se, millaisen musiikin kokee surulliseksi, riippuu myös yksilön aiemmista kokemuksista. Tiettyyn traumaattiseen tilanteeseen tai vaikeaan elämänvaiheeseen liittyvä musiikki saattaa laukaista samoja tunnereaktioita vielä vuosia myöhemmin. Musiikki kietoutuu henkilökohtaisiin muistoihin.

Toisaalta surullinen musiikki ei tutkimusten mukaan ole lohdun lähde kaikille. Jotkut kokevat saavansa eniten lohdutusta iloisemmista ja nopeatempoisemmista lauluista, joiden sanatkin ovat positiivisia. Silloin musiikin tehtävä on saada tunteet suuntautumaan uutta kohti ja kääntää ajatukset muualle. Olipa lohdúttajana iloinen tai surullinen musiikki, molempia kokemuksia yhdistää se, että musiikin herättämille tunnereaktioille on vaikea löytää sanoja, niin voimakkaita ne ovat.